Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Historik

Målsättning

Arbetssätt

De sju
punkterna

Länkarnas
marschsång

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sällskapen Länkarna 

i Sverige som bildades den 30 januari 1945,
utgörs av ett antal lokala sällskap fördelade
på flera länkdistrikt.

Verksamheten i sällskapen bedrivs ideellt,
helt oberoende av politiska organisationer,
religiösa samfund, nykterhetsorganisationer
samt myndigheter.

Idéprogrammet De sju punkterna utgör
det grundläggande rättesnöret för länkarnas
medlemmar.

Sällskapen samlas årligen ett antal gånger
distriktsvis och vid två tillfällen till rikstäckande
träff där även sällskap från Norge deltar.