Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Om sällskapet

Medlemskap

Kvinnor och
missbruk

Vårt idéprogram
De 7 punkterna

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

De sju punkterna 

Dessa utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för
Sällskapet Länkarna
s medlemmar

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten

Punkt 2
Du måste tro på en kraft som är starkare
än Din egen

Punkt 3
Ställ inga krav på Dina medmänniskor

Punkt 4
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet,
kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Punkt 5
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa

Punkt 6
Gör upp med alla personer till vilka Du står i
något missförhållande

Punkt 7
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du
hjälpa andra

Läs om punkterna i sin helhet...