Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

   

Om vårt sällskap

Medlemskap

Kvinnor och
missbruk

Vårt idéprogram
De 7 punkterna

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapet Länkarna i Sandviken

Det allra första protokollet
är daterat den 4 februari 1956 och då bildades en styrelse med tre personer

I mitten av 60-talet
var sällskapet nästan vilande under ett par års tid. En enda man höll sällskapet vid liv och
när han inte orkade längre fick han kontakt med gamla länkar som varit med i början. Tillsammans konstituerade de sig i en ny styrelse.

1975
bildade fem länkar från Sandviken ett sällskap i Hofors. Samma år fick vi Sandvikens och Gästriklands första kvinnliga medlem. Genom sin orubbliga tro på länkidén, sin spontanitet och hjärtevärme kom hon att bli känd i hela Sverige i länksammanhang. Samtidigt drog hon till sig nya kvinnliga länkar till Sandviken. Hon gjorde en enorm insats och sorgen och saknaden efter henne var stor när hon avled i början av 90-talet.

Den allra första lokalen
låg på Bryggargatan intill ölbryggeriet, en inte särskilt anständig adress. Nästa flytt blev till Smala vägen, i december 1969. En mera passande adress för rakryggade länkar. Det var en trivsam gammal träkåk där vattnet frös när det var kallt. 1979 flyttade sällskapet in i en f.d. konsum-butik på Fredriksgatan. Trots att lokalerna var lite för stora för att vara riktigt trivsamma, har medlemsantalet aldrig varit så stort som då.

År 1991 flyttade sällskapet till Storgatan 1A (bilden ovan), en toppenlokal där vi gärna stannat kvar..

År 2009 tvingades sällskapet lämna Storgatan 1A och i juni 2009 gick flyttlasset till en lokal i Föreningshuset, Västerled 142A.
Det var inte med glädje som medlemmarna flyttade ut till Björksätra, men efter ett tag så hade medlemmarna vant sig och trivdes även i den lokalen.

År 2012 kom beskedet att Föreningshuset skulle rivas. Under några få månader skulle alla föreningarna i föreningshuset hitta nya lokaler.
I slutet av november fick Sällskapet Länkarna klartecken om att få flytta in på Björkgatan 4. Glädjen blev stor efter beskedet och redan några veckor senare fanns sällskapet på plats. 
Se bilder här