Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Om sällskapet

Medlemskap

Kvinnor och
missbruk

Vårt idéprogram
De 7 punkterna

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första kontakten

Skjut inte problemet framför Dig
Vet Du med dig själv att Du börjar få allt svårare att hantera ditt behov av alkohol eller
andra droger, då har Du också insett att detta klarar Du inte själv
.

Vi vet av egen erfarenhet att ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta sig ur beroendet. Kontakta oss, vi kan hjälpa Dig ur drogens grepp, hjälpa Dig till ett värdigare liv.

Sök gärna upp oss och känn Dig för!
Du kan kontakta oss första gången per telefon på 073-829 14 08 eller göra ett besök på länklokalen på Björkgatan 4 i Sandviken.
Du kan också skicka e-post: info@sandvikenlankarna.se

Vi har öppet måndag, onsdag och fredag 18 - 20, samt tisdagar 10-14.
Måndagar har vi punktmöte och onsdagar Gula-boken-möte. 

Kom ihåg att Du är alltid välkommen till oss!