Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Historik

Målsättning

Arbetssätt

De sju
punkterna

Länkarnas
marschsång

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arbetssätt 

Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig
på alkohol- och drogberoende människors
erfarenheter och medicinska rön samt andliga
värden.

Sällskapets ideella och moraliska program,
De sju punkterna skall i sin helhet vara
sällskapets rättesnöre.

Verksamheten i sällskapen bedrivs ideellt,
med frivilliga krafter utan insyn från myndigheter.

Möteskvällarna är de viktigaste aktiviteterna
på en länklokal men även den sociala gemen-
skapen med fester och aktiviteter av olika slag

där medlemmarna får lära sig att umgås utan
droger.