Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Historik

Målsättning

Arbetssätt

De sju
punkterna

Länkarnas
marschsång

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Målsättning 

Sällskapet Länkarna har som mål att hjälpa alkohol- och drogberoende att tillfriskna om han
eller hon själv vill.

Att sprida upplysning om Länkidén i syfte att
väcka missbrukarens insikt om alkoholens och
andra drogers skadeverkningar.

Att ge den sjuke gemenskap, kamratskap och
god förståelse.

Att alltid med skärpa framhålla människans rätt
att leva och överleva som människa.

Att hjälpa andra, såsom vi själva
blivit hjälpta.