Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Historik

Målsättning

Arbetssätt

De sju
punkterna

Länkarnas
marschsång

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Länkarnas marschsång 

Här kommer skaran
(Mel. Arbetets söner)

Här kommer skaran, Länkarnas skara,
stark som en vårstorm vi bryter oss fram,
veta vår styrka, känna vår fara
i att förtära en drink eller dram.
Vi vilja kämpa en kamp som är ren
en för oss alla och alla för en,
och mot oss själva vi nödgas att strida
allt vad gemenskap och ärlighet tål.

:/: Sida vid sida, framåt vi skrida,
segern i dag är ett steg mot vårt mål. :/:

Vakt mot begäret, får inte somna,
men det är mänskligt om så skulle bli.
Mycket vi mäkta - dock ej fullkomna
oss i fina punkter en god teori.
Men när vi sträva så gott vi förmår
växa vi starkare år efter år,
löften vi ge ej, trohet ej svära.
Blott vår gemenskap är boja och lås.

:/: Stolta vårt märke vilja vi bära,
ty vi äro länkar i Sveriges land. :/:

Länkarnas marschsång...

Lyssna till Länkarnas marschsång från avslutningen av riksträffen i Sandviken 2006. Högerklicka på länken och välja  "Spara
mål som" eller titta direkt genom att klicka på länken. 

221 kbit/s -  4,17 MB....

696 kbit/s - 12,7 MB