Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Dikter
av Stig H.

Länksånger
med Bosse H. 

Ogräsblommor
Innehåll

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikter av Stig Helgesson

"Till ogräs räknas blommor som inte är önskvärda inom ett visst område"

Stig Helgesson, kom till Sällskapet Länkarna första gången 1963. Sedan 1970 har han regelbundet funnits på lokalen och har genom åren varit till stöd och som förebild för många  olycksbröder och systrar.

Stig tilldelades i november 2006 Sandviken kommuns kulturstipendium för sitt författarskap och för sitt engagemang inom Länkarna.

Erfarenheterna från tiden som aktiv alkoholist ligger till grund för Ogräsblommor som blev hans debut i bokform 1983.

I flera porträtt berättar han om sina forna kompisar, deras livsöden och miljö.

"Jag skriver kanske om dem
för att jag inte kan förstå
det meningslösa i deras lidande"

Dikterna är indelade i
Porträtt 1, Porträtt 2 och Insyn...

Diktsamling utgiven av
Rallarros förlag 1983

Stig Helgesson,
föddes 1933 i Sandviken.

Fram till årsskiftet 2010/2011 var
han en flitig besökare på länklokalen.
Därefter ändrades hans liv drastiskt
på grund av sjukdom. Stig lämnade anhöriga och oss länkkamrater för alltid den 25 september 2012.