Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2010
 

Lördag den 27 februari hölls årsmöte i länklokalen på Västerled 142 A i Sandviken.

Trots OS på TV kom de flesta medlemmarna för att närvara vid årsmötet.
Efter mötets öppnande sjöngs länksången och därefter hölls en tyst minut för att hedra
de länkkamrater i Sverige och Norge som för alltid lämnat oss.

Efter val av styrelse för 2010, och övriga punkter på dagordningen, bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Styrelse för 2010

Från vä: Lars Liljehäll, suppleant, Siv Karlsson, sekreterare, Monica Åström, ordförande,

Kjell Asp, kassör och Kurt Grawem, suppleant.