Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte 2010
 

Söndag den 14 mars hölls distriktets årsmöte i Saxenborg utanför Ludvika. Sällskapet
Länkarna i Ludvika stod som arrangör. Som vanligt inleddes träffen redan på lördagskvällen
med middag och underhållning och tid för medlemmarna att umgås och lära känna varandra.
Länkar från sju sällskap inom distriktet hade kommit för att närvara vid lördagens och
söndagens aktiviteter. Sandviken deltog med tre deltagare.

Söndag morgon kl 09 inleddes dagens förhandlingar. Lars och Per satt som ombud för Sandviken och Monica som sekreterare för mötet. Lars och Per valdes också till att justera dagens protokoll.

Efter val av styrelse för 2010, och övriga punkter på dagordningen, inleddes dagens medlemsvård av Olle från Slitesällskapet. Nöjda över en bra helg i ett soligt och vackert
Saxenborg återvände vi till Sandviken efter en gemensam lunch. Se bilder...