Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte 2011
 

Fredag den 4 mars samlades ett gäng länkar i Nynäshamn för avresa till Gotland.
Sällskapet Länkarna i Slite stod som arrangör för Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte.
Eftersom ingen båt gick på lördag förmiddag fick vi åka redan på fredag för att komma i tid
till styrelsemöte och kamratträff på lördagen.

Länkar från nio sällskap inom distriktet hade kommit för att närvara vid lördagens och
söndagens aktiviteter.

Fredag kväll samlades vi för punktmöte i länklokalen och på lördagskvällen var det middag, därefter underhållning och tid för medlemmarna att umgås och lära känna varandra.

Söndag morgon kl 09 inleddes dagens förhandlingar. Omval av ordförande och sekreterare,
nyval av kassör för ett år (fyllnadsval), styrelsemedlem och suppleant.

Efter val av styrelse för 2011, och övriga punkter på dagordningen, inleddes dagens medlemsvård av Olle från Slitesällskapet. Träffen avslutades med gemensam lunch, därefter
återvände vi till fastlandet nöjda över en bra helg i ett soligt och vackert Gotland.

Se fler bilder...