Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Medlemssidan

Let's Dance

Dikter

Varför Länkarna

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Början på ett nytt liv

Skapad av Monica 

 

Jag hade redan några års nykterhet när jag kom till länklokalen första gången och
det var som stöd för en annan person som jag gick med dit. Det besöket blev början på ett nytt liv för mig.

Jag kände en av medlemmarna sedan tidigare, men de övriga var för mig helt obekanta. Känslan av att komma in i en lokal för första gången och ändå känna
sig hemma direkt önskar jag att fler skulle få uppleva. Och att dessutom få känna
att man är välkommen, att man är någon.

Från den kvällen har jag varit en aktiv medlem inom länkverksamheten. 
Den varma gemenskap som finns inom länkarna, både i den egna lokalen och vid
våra länkträffar runtom i Sverige och Norge, har hjälp mig att behålla min nykterhet.
Mitt medlemskap i Sällskapet Länkarna har stärkt mig som människa, har byggt upp
mitt självförtroende och gjort att jag idag är en stark och fri människa.

Till Dig som är orolig för dina alkoholvanor, eller har problem med andra droger,
ge Dig själv en chans att få leva ett rikt och värdigt liv.
Kom med oss i vår länkgemenskap.