Samorganisationens möte i Göteborg 2009
Torsdag den 3 september höll Samorganisationen sitt höstmöte på Norra Ågatan i Göteborg.
Det var den nya styrelsens första möte efter årsmötet i Skara i maj 2009. Både den nyvalde sekreteraren och
den nyvalda ordföranden genomförde ett bra möte.
 

Klicka på en bild för att visa den i större format.