Riksträff i Skara den 2-3 november 2013
Skarasällskapets ordf. Uno till höger, överlämnar flaggan till Lars-Göran, ordf. i Malmö

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer