Distriktets årsmöte 2013
Från Roma Brukshotell som ligger i Romakloster, var det 17 km till Visby.

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer