Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Om vårt sällskap

Medlemskap

Kvinnor och
missbruk

Vårt idéprogram
De 7 punkterna

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och missbruk - Det dolda missbruket

Kvinnor är i allmänhet skickliga i sin strävan att dölja sig bakom en fasad av
prydlighet och stenhård självkontroll.

Allmänt gäller att kvinnor söker sjukvården i större utsträckning än män.
Samma gäller kvinnliga alkoholister som dock söker för andra problem än sitt missbruk.
De kan avlägga flera besök på vårdcentraler, presentera en diffus sjukdomshistoria och
olika symtom varje gång. Detta leder till dolda problem.

Kvinnors drickande är oftast mindre dramatiskt, sker hemma i ensamhet och utan märkbara beteendeförändringar som kan ses hos män.

De utvecklar ofta ritualer, ex vis börja dricka vid ett visst klockslag varje dag. (ex vis. bestämmer att kl 21 00 när barnen nattats ska hon börja dricka).

I högre grad än manliga missbrukare återfinns de kvinnliga som patienter i allmänpsykiatrisk vård där de behandlas för depressioner eller ångest.

Att kvinnor är mer skuld- och skampräglade grundar sig på de attityder som finns i samhället gentemot missbrukande kvinnor. Reaktionen på en berusad kvinna är mer fördömande än reaktionen på en berusad man vilket också bidrar till ett massivt självförakt. Att ha svikit
som mor och förorsakat sitt barn lidande är för kvinnan den allra svåraste insikten.

Kvinnor hindras inte så sällan från sin omgivning att gå in i en behandling, inte minst av partnern, medan den manlige missbrukaren brukar uppmuntras att söka hjälp.
Den manlige alkoholisten har ofta en stöttande kvinna bakom sig medan den kvinnliga alkoholisten ofta har en missbrukande man med destruktivt inflytande i bakgrunden.

Åter...