Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte i Sandvikens länklokal den 26 februari 2016.   

Fredag den 26 mars hölls årsmöte i Länklokalen på Björkgatan 4 i Sandviken.
Länklokalen var i det närmaste fullsatt när årsmötet drog igång.

Styrelsemedlemmarna kvarstår även under 2016, men med nya uppgifter.
Sekreteraren valdes till Ordförande för 2 år, Kassören valdes till Sekreterare för 2 år och
Ordföranden valdes i ett fyllnadsval till Kassör för ett år.
En ny suppleant invaldes och en av suppleanterna kvarstår ett år.

Årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta