Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvikenlänkarnas årsmöte 2012   

Fredag den 24 februari hölls årsmöte i länklokalen på Västerled 142A i Sandviken.
De flesta av medlemmarna fanns på lokalen denna fredagskväll. Årsmötet som var väl förberett blev ett trevligt och givande möte. 

I styrelsen för 2012 omvaldes Monica till ordförande och Siv till sekreterare, Kjell kvarstår
som kassör 1 år och Kurt och Lasse omvaldes till suppleanter.

I verksamhetsberättelsen för 2011 står att
läsa att medlemmar i Sandvikensällskapet har deltagit i både distriktsträffar, riksträffar och utbildning under året. Medlemmar har vid dessa träffar suttit som ombud för sällskapet samt
vid riksträffarna suttit med i arbetsutskottet.
En av medlemmarna har varit invald både i distriktets och i De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisations styrelse samt varit ansvarig
för Samorgs. hemsida.

Årsmötet avslutades med jättegod smörgåstårta till kaffet.