Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsuppvaktning 2013

Vid månadsmötet den 25 mars uppvaktades
Monica för sina 20 nyktra år med Sällskapet
Länkarna i Sandviken.
Monica har funnits med i styrelsen sedan
årsmötet 1993 där hon har haft styrelse-
uppdrag som suppleant, sekreterare och
kassör. Sedan 2001 har hon varit ordförande
i Sällskapet.

På bilden har just Stefan, sällskapets nye kassör, överlämnat blomma och present.