Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges Länkdistrikts höstträff
 

Under helgen den 10-11 september 2016 hölls Mellansvenska Länkdistriktets höstträff på
Västerbergs Folkhögskola i Storvik med Sandvikensällskapet som arrangör.

Lördagen inleddes med ett styrelsemöte, därefter middag, underhållning och uppvaktning
av både Sandvikensällskapet som har 60 år i år och av en medlem för 6 månaders drogfrihet
med Sandvikensällskapet.

På söndagen hölls distriktets höstmöte enligt en fastställd dagordning. Näst sista punkten
var Medlemsvård, där medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och väg till ett nyktert/
drogfritt liv. Träffen avslutades med gemensam lunch.

Nöjda efter en trevlig träff lämnade vi Storvik för den här gången.