Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2009
 

Lördag den 28 februari hölls årsmöte i länklokalen på Storgatan 1A i Sandviken,

Efter mötets öppnande sjöngs länksången och därefter hölls en tyst minut för att hedra de länkkamrater i Sverige och Norge som för alltid lämnat oss.

Efter val av styrelse för 2009, avtackades Stig H. med blommor för sina år som revisor i sällskapet. Stig som varit med i sällskapet utan uppehåll sedan 1970, har hunnit med många olika styrelse-uppdrag genom åren. Han har också varit till stort stöd för många nya styrelsemedlemmar.

När dagordningens sista punkt var avklarad, bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Styrelse för 2009

Monica Åström, ordförande

Kjell Asp, kassör

Siv Karlsson, sekreterare

Kurt Grawem, suppleant

Lars Liljehäll, suppleant

 

Tommy och Leif, revisorer