Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

 Aktiviteter

Tillbaks....

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksträff i Skara 2009
 

Torsdag den 21 maj klockan sju på morgonen påbörjade vi vår resa till De Fria Sällskapen Länkarnas riksträff i Skara. Vi åkte till Borlänge för att samåka med Borlängesällskapet därifrån.
Vi kom i god tid för att hinna prata med tillresta länkkamrater innan uppladdningsmötet kl 19.

Fredagen inleddes riksträffen med välkomsttal av Uno i Skarasällskapet därefter hälsade oss stadens kommunalråd oss välkomna. Mötet fortsatte med val av presidie och upprop och rapportering från sällskapen. På kvällen hade vi kamratfest med middag, underhållning och därefter dans.

Lördag inleddes med Samorganisationens årsmöte, där det bl a blev byte av sekreterare och ordförande i styrelsen. Efter årsmötet fortsatte riksträffen med några timmars medlemsvård.

På eftermiddagen hade vi ett informationsmöte i Skara Domkyrka där vi kunde lyssna till en solist och sedan ett informations tal av Ola från Boråssällskapet.

Lördag kväll hade vi Bankett med god mat
underhållning och dans.

Söndag fortsatte vi med någon timmes medlemsvård och därefter var det dags
för riksträffens högtidliga avslutande, där
länkfanan bars in och överlämnades till Alvestasällskapet som står som arrangör för höstens riksträff.

Efter lunch kunde vi åter sätta oss i bilen
för att påbörja den drygt 40 mil långa resan hem. Nöjda och belåtna efter att
ha fått delta i en mycket väl arrangerad
och trevlig riksträff.

Tack alla länkar i Skara!

Se foton från träffen