Riksträff i Borås den 3-5 november 2017 
Punkt 9 i dagordningen: Rapporter från Sällskapen.

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer