Distriktets årsmöte på Gotland 25-26 mars 2017
Efter besöket i Slites länklokal åkte vi och tittade på Västra Brottet som fanns i Slite.
Här utvinns kalksten för cementtillverkning.

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer