Distriktets årsmöte på Gotland 25-26 mars 2017
Denna gamla grind fanns i närheten av väderkvarnen.

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer