Distriktets årsmöte på Gotland 25-26 mars 2017
Vi fick prova ett spel som kräver gott samarbete och stort tålamod.

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer