Distriktets årsmöte på Gotland 25-26 mars 2017
Efter lördagskvällens middag var det allsång med Eric Ell.

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer